Testamente

Dokumenterne vedrørende familie- og arveret er udarbejdet i samarbejde med advokat Dorthe Lauritzen, der er ansat hos Ret og Råd i Glostrup.

Advokat Dorthe Lauritzen er specialist i familieret og arveret og arbejder primært med separation/skilsmisse, retssager om ægtefællebidrag, retssager om forældremyndighed og barnets bopæl, oprettelse af testamenter, ægtepagter, civile retssager, dødsbobehandling m.v.

Hvis du har behov for advokatbistand til oprettelse af testamente - læs mere her.

Læs mere om testamente.

Vælg den skabelon, som passer bedst til din/jeres situation.