Trustpilot

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, hvor man som fuldmagtsgiver giver fuldmagt til navngivne person(er), skal kunne varetage fuldmagtsgivers interesser - personlige og/eller økonomiske - hvis fuldmagtsgiver en dag kommer i en situation, hvor han/hun ikke selv er i stand til at varetage egne interesser.

En fremtidsfuldmagt underskrives elektronisk via tinglysningen.dk, men skal for at være gyldig efterfølgende bekræftes /vedstås for en notar ved personligt fremmøde. Når fuldmagten er vedstået hos notaren, bliver den registreret i Fremtidsfuldmagtsregistreret, hvor den opbevares til den begæres sat i kraft.

Indholdet af fuldmagten er først offentligt, hvis fuldmagten er sat i kraft. 

Personer der er fritaget for digital post, kan underskrive fuldmagten personligt hos Familieretshuset, og efterfølgende notarpåtegning er i disse tilfælde ikke nødvendige.

 

Nedenfor finder du forskellige eksempler og skabeloner til fremtidsfuldmagter.

Der sondres mellem fuldmagt til Personlige-, Økonomiske - og Personlige og økonomiske forhold og til, om fuldmagten gives til én person eller flere personer. 

Du kan ud fra beskrivelserne under de enkelte skabeloner vælge, hvilken skabelon du ønsker.

 

Hvis du ønsker juridisk rådgivning omkring oprettelse af en fremtidsfuldmagt, er det en god ide at kontakte en advokat med speciale i privatret. Du er også velkommen til at ringe til os på tlf. 45 33 18 30.