Trustpilot

Gældsbrev

Et gældsbrev er et dokument, hvor der står at en person skylder en anden person et bestemt beløb.

Begge parter skal skrive under på gældsbrevet. Et gældsbrev er et juridisk gældende dokument, som beskriver vilkår og omstændigheder for et lån. Det er juridisk bindende på lige fod med aftaler fra for eksempel en bank. Et gældsbrev bliver brugt som en sikkerhed for, at en låntager rent faktisk betaler lånet tilbage til en långiver.

Et gældsbrev skal indeholde?

-         informationer om den person, som låner penge

-         informationer om den person, som udlåner pengene,

-         begge parters underskrift

Et gældsbrev er juridisk bindende og gyldigt, når det er underskrevet og indeholder de nødvendige informationer. Gældsbrevet kan med fordel underskrives foran vidner, så underskrifternes gyldighed kan bekræftes.  

Du kan læse mere om forskellen mellem gaver, arveforskud og familielån her.

Nedenfor findes forskellige skabeloner på gældsbreve, både gældsbreve til de såkaldte familielån og en virksomhedsejers lån virksomheden.