Trustpilot

Testamente

Et testamente er et juridisk dokument, hvori en person bestemmer hvem der skal arve personen. 

Et testamente kan oprettes for notaren - notartestamente, for vidner - vidnetestamente, alternativ et nødtestamente. Læs mere om de forskellige typer af testamenter her.

 

Med et testamente, kan du sikre dig, at arven tilfalder dem du ønsker. Hvis du ikke har et testamente, et det arvelovens regler der gælder, og så er det arveloven der bestemmer, hvordan arven efter dig skal fordeles.

Med et testamente råder du selv over arvens fordelingen, dog gælder reglerne om tvangsarv til børn og ægtefælle fortsat. Hvis du efterlader dig ægtefælle og/eller børn/børnebørn, kan du alene bestemme over 3/4 af din formue, da tvangsarven er 1/4. 

Læs mere om arvens fordeling her.

I skabelonerne nedenfor finder du eksempler på testamenter, hvor der tages udgangspunkt i de livssituationer man oftes står i.