Trustpilot

Børnetestamente

Hvis forældrene til et umyndigt barn dør, skal familierethuset beslutte hvem der er bedst egnet, til at tage hånd om barnet herefter. 

Med et børnetestamente kan du/I som forældremyndighedsindehavere, gøre Familieretshuset bekendt med dine/jeres vurdering af  hvem du/I ønsker skal tage hånd om dit/jeres barn eller børn hvis du/I dør, inden barnet bliver myndig. 

Deler du forældremyndigheden med barnets anden forældre - og bor du ikke sammen med denne - kan du selv oprette et børnetestamente med dine egne ønsker og tilkendegivelser af, hvem du vurderer er bedst til at tage hånd om dit barn. Du behøver ikke den anden forældres godkendelse for at oprette et børnetestamente.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis I har fælles forældremyndighed og den anden forældre fortsat er i live, vil forældremyndigheden automatisk overgå til den anden forældre. Bor barnet imidlertid ikke sammen med den "anden" forældre på tidspunktet for dødsfaldet, kan andre end den efterlevende forældre ansøge om at få forældremyndigheden tillagt.

Familieretshuset inddrager børnetestamentet i vurderingen af, hvem der skal have forældremyndigheden. Det er derfor en god ide, at børnetestamentet er offentligt registreret, hvilket bedst ske ved at notarpåtegne børnetestamentet, som samtidig sikrer at børnetestamentet automatisk kommer frem ved dødsfaldet. 

Nedenfor finder du/I forskellige skabeloner til børnetestamente. Skabelonerne tager udgangspunkt i de forskellige situationer, man kan stå i. 

Find den skabelon der passer til din konkrete situation.

 

Hvis du er i tvilvl om, hvorvidt du bør og kan oprette et børnetestamente, er det en god ide at kontakte en advokat med speciale i privatret. Du er også velkommen til at ringe til os på tlf. 45 33 18 30.