Professionel løsning til revisorer

Få ubegrænset adgang til alle online skabeloner anbefalet af FSR – danske revisorer

Revisor abonnement – din digitale værktøjskasse

Stiftelse af selskab
 • Stiftelsesdokument af ApS
 • Stiftelsesdokument af A/S
 • Stiftelsesdokument af K/S
 • Stiftelsesdokument af P/S
 • Stiftelsesdokument apportindskud
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Ejeraftale
 • Anpartsombytning
 • Virksomhedsomdannelse
Selskaber
 • Ordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Fusion
 • Spaltning
 • Spaltningsplan
 • Kapitalforhøjelse i selskab
 • Kapitalnedsættelse i selskab
 • Likvidation
 • Ophør af selskab
 • Genoptagelse af selskab
Virksomhedsomdannelse
 • Omdannelse af ApS til A/S
 • Omdannelse af A/S til ApS
 • Skattefri anpartsombytning
 • Skattefri aktieombytning
 • Skattefri virksomhedsomdannelse
 • Overdragelse af kapitalandele
 • Overdragelse af aktiver
 • Vestingklausul
Ansættelsesret
 • Direktørkontrakt
 • Ansættelseskontrakt
 • Fratrædelsesaftale
Kontrakter
 • Forretningsbetingelser
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Erhvervslejekontrakt
 • Konsulentaftale
 • NDA
Privatret
 • Gældsbrev
 • Gavebrev
Bestyrelse
 • Bestyrelseskontrakt
 • Forretningsorden til bestyrelse
 • Referat af bestyrelsesmøde
 • Advisory Board aftale
Start-up
 • Forretningsplan
 • Forretningsmodel
 • Partnerkontrakt
 • Investeringsaftale
Skat og regnskab
 • Støtteerklæring
 • Engagementsforespørgsel
 • Koncerntilskud
 • Godkendelse af kapitalejerlån
 • Befordringsgodtgørelse
 • Aftale om kaution
 • Rykkerskrivelse
 • Beskrivelse af bogføringsprocedure
Kvalitetssikret
 • Ajourføres af erfarne advokater
 • Samarbejder med Danske Advokater
 • Samarbejder med FSR – danske revisorer

En standard brancheløsning til revisorbranchen

Revisorer og professionelle rådgivere får med Dokumenter.dk adgang til en juridisk platform med et komplet og ajourført dokumentbibliotek af erhvervsretlige og privatretlige onlineskabeloner til udarbejdelse af lovpligtige dokumenter og compliance i forbindelse med revision og professionel rådgivning.

Dokumenter.dk er en moderne platform, der sikrer en intuitiv og effektiv opgaveløsning uden manuelle fejl. Med direkte integration til CVR-registret indføjes virksomhedens offentlige data, ejerkreds og ledelsesmedlemmer automatisk i dokumenterne.

Platformen sparer op til 90% af tidsforbruget i forhold til manuel udfyldelse af samme type dokument, eliminerer effektivt menneskelige (og potentielt kostbare) fejl, og sikrer en ensartet og ajourført dokumentkvalitet.

Dokumenter.dk er et digitalt paradigmeskift.

Få ubegrænset adgang til alle online skabeloner anbefalet af FSR – danske revisorer

 

Spar 90 % af tiden med automatiseret og kvalitetssikret dokumentudarbejdelse

 

Integration til CVR sikrer ajourført datagrundlag

Dokumenter.dk leverer et højt fagligt niveau, der styrker vores 360 graders kvalitetsrådgivning til kunderne. De digitale integrationer til CVR gør det let og eliminerer manuelle fejl. Vi er meget tilfredse med samarbejdet og kan klart anbefale Dokumenter.dk | Jesper Seehausen, Beierholm

Skræddersyet løsninger

Perfekt til virksomheden i vækst
SMV
DKK 2.495 ekskl. moms om året
Ubegrænset adgang til alle SMV dokumenter

Samtlige dokumenter til drift af SMV virksomhed

 • Direktørkontrakt
 • Direktørinstruks
 • Ansættelseskontrakt
 • Personalehåndbog
 • Skriftlig advarsel til medarbejder
 • Opsigelse af medarbejder
 • Bortvisning af medarbejder
 • Fratrædelsesaftale
 • Indkaldelse til sygefraværssamtale
 • Tillæg til ansættelseskontrakt
 • Tillæg om immaterielle rettigheder
 • Varsling af væsentlige ændringer
 • Frivillig aftale om lønnedgang
 • Kunde- og konkurrenceklausul
 • Uddannelsesklausul
 • Anmodning om friattest
 • Rygepolitik
 • Aftale om firmabil
 • Aftale om ferieafholdelse
 • Handlingsplan mod krænkende adfærd
 • Whistleblowerpolitik
 • Bruttolønsaftale om efteruddannelse
 • Optionsaftale til medarbejder
 • Partnerkontrakt til medarbejder
 • Bilag til skattefri befordringsgodtgørelse

Samtlige GDPR-dokumenter

 • Datapolitik til medarbejdere
 • Samtykke til medarbejderfotos
 • Persondatapolitik til medarbejdere
 • Persondatapolitik til jobansøgere

Relevante selskabsdokumenter

 • Ordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Ejeraftale

Relevante kontrakter

 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Forretningsbetingelser
 • Eneforhandleraftale
 • Distributionsaftale
 • Entreprisekontrakt
 • Underleverandøraftale
 • Konsulentaftale
 • Leasingkontrakt
 • Modregningserklæring
 • Vestingklausul
 • Filialfuldmagt
 • Forpagtningsaftale
 • Factoringaftale

Erhvervsleje

 • Erhvervslejekontrakt
 • Købsaftale til afståelse af erhvervslejemål
 • Allonge om afståelse af erhvervslejemål
 • Afståelse – anmodning om godkendelse af indtrædende lejer

Bestyrelse

 • Bestyrelseskontrakt
 • Advisory Board aftale
 • Forretningsorden til bestyrelse
 • Referat af bestyrelsesmøde

Investor

 • Investeringsaftale
 • Kapitalforhøjelse
 • Gældsbrev
 • Forretningsplan
 • Forretningsmodel

Skat & regnskab

 • Rykkerskrivelse
 • Inkassovarsel
 • Aftale om kaution
 • Skylderklæring
 • Befordringsgodtgørelse
 • Beskrivelse af bogføringsprocedure

En brugerlicens er personlig

 • Alle dokumenter er til eget brug i 12 mdr.
Bedste værdi
Perfekt til rådgivere
Professionel+
DKK 3.995 ekskl. moms om året
Ubegrænset adgang til alle dokumenter

Danmarks største online dokumentbibliotek

 • Alle juridiske fagområder:
 • Selskabsret
 • Ansættelsesret
 • Erhvervslejeret
 • Boliglejeret
 • Boligforening
 • Kontrakter og aftaleret
 • M&A
 • Enterpriseret
 • Konkurs og insolvensret
 • GDPR
 • Procesret
 • Arveret
 • Ejendomshandler
 • Familieformueret
 • Ægtefælleskifte og bodeling
 • Fuldmagtsforhold
 • Skat og regnskab
 • Gratis adgang til vores juridiske Hotline

ENTERPRISE – 10 EKSTRA GODE GRUNDE

 • Ubegrænset adgang for hele virksomheden
 • Eget White label microsite med firmalogo
 • Dokumenter med eget firmalogo
 • Nye dokumenter kan udarbejdes efter behov og individuel aftale
 • Alle opdateringer og ajourføring af dokumenter inklusive
 • Rollebaseret adgang designes i henhold til kravspecifikation
 • Sikkerhed og complianceniveau tilpasses organisatoriske krav
 • Statistikmodul til BI/KPI
 • Effektiv optimering af ressourcer og driftsøkonomi
 • Fast prisaftale for hele virksomheden

Ubegrænset adgang per bruger

 • Dokumenter må bruges i din rådgivningsvirksomhed
 • En brugerlicens er personlig og må ikke deles
Perfekt til revisor
Revisor
DKK 3.125 ekskl. moms om året
Skræddersyet til revisorbranchen

Stiftelse af selskab

 • Stiftelse af ApS
 • Stiftelse af A/S
 • Stiftelse af K/S
 • Stiftelse af P/S
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Ejeraftale

Selskaber

 • Ordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Fusion
 • Spaltning
 • Kapitalforhøjelse i selskab
 • Kapitalnedsættelse i selskab
 • Likvidation
 • Ophør af selskab
 • Genoptagelse af selskab
 • Koncerntilskud
 • Godkendelse af kapitalejerlån

Virksomhedsomdannelse

 • Omdannelse af ApS til A/S
 • Omdannelse af A/S til ApS
 • Skattefri anpartsombytning
 • Skattefri aktieombytning
 • Overdragelse af kapitalandele
 • Overdragelse af aktiver
 • Vestingklausul

Ansættelsesret

 • Direktørkontrakt
 • Ansættelseskontrakt
 • Fratrædelsesaftale

Kontrakter

 • Forretningsbetingelser
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Erhvervslejekontrakt
 • Konsulentaftale
 • NDA

Privatret

 • Gældsbrev
 • Gavebrev

Bestyrelse

 • Bestyrelseskontrakt
 • Forretningsorden til bestyrelse
 • Referat af bestyrelsesmøde
 • Advisory Board aftale

Start-up

 • Forretningsplan
 • Forretningsmodel
 • Konsulentaftale
 • Partnerkontrakt
 • Investeringsaftale

Skat og regnskab

 • Støtteerklæring
 • Skylderklæring
 • Aftale om kaution
 • Rykkerskrivelse
 • Engagementsforespørgsel
 • Befordringsgodtgørelse
 • Beskrivelse af bogføringsprocedure

En brugerlicens er personlig

 • Antallet af downloads er ubegrænset
 • Dokumenter må bruges i din rådgivningsvirksomhed

Indhold

Dokumenter.dk dækker samtlige relevante rådgivningsområder herunder stiftelse af selskab, opstart af virksomhed, virksomhedsomdannelse, generalforsamlinger, kontakter og privatret med videre og sikrer, at arbejdet med dokumentation i forbindelse med revisionserklæringer, ledelsesansvar og kontrolpakke effektivt og smidigt kan udarbejdes og håndteres digitalt på få minutter.

Dokumenterne er skræddersyet til brug i revisorbranchen og udarbejdet i tæt samarbejde med landets førende revisionshuse. Samlingen udvides og ajourføres løbende af erfarne advokater og fagspecialister med speciale i selskabsret, som benytter de samme skabeloner i eget arbejde.

Proces

De opdaterede og ajourførte dokumenter udfyldes nemt og effektivt online via intelligente skabeloner med automatisk integration af virksomhedsdata via API til CVR samt andre offentlige registre.

Når du har gennemført en dokumentguide, og betalt for dokumentet, modtager du et link til download i Word eller PDF. Det giver dig mulighed for at arbejde videre i dokumentet, tilføje oplysninger og overføre indhold til egen Word master.

Med download i PDF kan du nemt signere og dele dokumentet på email via platformens digitale signeringsmodul. Alle færdige og underskrevne dokumenter opbevares automatisk og krypteret i dit private cloud arkiv.

Du sparer effektivt op til 90% af tidsforbruget i forhold til manuel udarbejdelse af samme type dokumenter

Fordele

Dokumenter.dk tilbyder Plug & Play løsninger, der tager udgangspunkt i revisionsvirksomheders og professionelle rådgiveres konkrete behov for ajourførte juridiske dokumenter af forretningskritisk kvalitet.

Med et digitalt paradigmeskift til Dokumenter.dk optimeres drifts- og forretningspotentialer, så tid og ressourcer kan frigøres til mere værdiskabende arbejde.

Med platformens digitale signeringsmodul kan dine klienter underskrive dokumenterne, når som helst og hvor som helst. Det skaber smidigere arbejdsgange og bedre brugeroplevelser.

Det styrker klientrelationerne, forbedrer indtjeningsevnen og bidrager samtidig til at kunne tiltrække og fastholde talenter, der forventer at kunne arbejde agilt med digitale værktøjer.

Priser

Vi samarbejder med Danske Advokater og har indgået aftale om attraktiv medlemsrabat på 20% på abonnement til FSR – danske revisorer.

Revisor abonnement til DKK 3.125,- giver ubegrænset adgang til alle revisor relevante dokumenter i 1 år for én bruger. Med FSR rabat koster det DKK 2.500,- Det er mindre end 7 kr. om dagen.

Professionel+ abonnement til DKK. 3.995,- giver ubegrænset adgang til samtlige dokumenter i 1 år for én bruger. Med FSR rabat koster det DKK 3.196,- Det er mindre end 9 kr. om dagen.

Kontakt os for en præsentation af jeres muligheder. Har du spørgsmål eller brug for hjælp undervejs med konkret udarbejdelse af et dokument, har du altid adgang til vores juridiske Hotline. Det er gratis.

Vi har brugt Dokumenter.dk i mange år og er meget tilfredse med både kvalitet og service. På den nye platform hentes virksomhedsdata automatisk ind i dokumentet. Det er smart, sparer os for en masse skrivebordstid og er med til at sikre en høj leverancekvalitet. Det kan klart anbefales til revisorbranchen | Frederik Bille, Statsautoriseret revisor, JH Revision

1

Svar på spørgsmål i vores intelligente dokumentguide

 

2

Modtag færdigt dokument på få minutter

 

3

Underskriv digitalt og del dokumentet

 

Legaltech

Dokumenter.dk har siden 2004 udviklet branchens mest avancerede legaltech løsning til automatisering af juridiske dokumenter, og vi investerer løbende i udvikling af nye funktionalitet og integrationer, der skaber værdi for vores mange brugere.

Med en standard brancheløsning fra Dokumenter.dk opnår du alle de fordelagtige gevinster ved cloudbaseret automatisering uden at gå på kompromis med kvaliteten – alle juridiske paradigmer er udarbejdet og ajourført af erfarne advokater og juridiske specialister, der bruger de samme skabeloner i egne sager.

Med en White label løsning baseret på licens til vores softwareløsning kan egne kontorspecifikke paradigmestandarder dertil indarbejdes, som supplement eller i sin helhed, så virksomhedens mulighed for i et teknologispring at overgå fra manuelle processer til dokumentautomatisering kan realiseres uden kostbar egen udvikling af IT-løsninger med fremtidige vedligeholdelsesomkostninger.

Plug & Play

 1. Du får adgang til +500 dokumentvarianter indenfor erhvervsret og privatret.
 2. Du finder alle relevante varianter af dokumenterne tilgængelige i vores intelligente skabeloner.
 3. Virksomhedsdata integreres automatisk via API til CVR og offentlige registre
 4. Dokumenter på engelsk er udarbejdet på korrespondentniveau.
 5. Dokumenterne kan digitalt deles og signeres med NemID.

Du kan lave udkast og redigere i dine dokumenter løbende. Alle færdige dokumenter opbevares sikkert og krypteret i skyen og kan tilgås fra alle enheder. Har du brug for support, kan du kontakte vores juridiske Hotline. Det er gratis.

Læs mere og download vores folder her

Dokumenter.dk og deres digitale platform med API til CVR er i min optik en ny Golden Standard for, hvordan selskabsretslige dokumenter kan udfyldes, og til at sikre, at formalia er korrekt på plads | Søren Friis Hansen, professor, CBS LAW

Er du revisor?

Book en demopræsentation med efterfølgende mulighed for gratis at prøve Dokumenter.dk

Kontakt os idag for at høre mere.

 

+18 år Vi har været online
+40.000 Private brugere
+2.000 Advokater og revisorer bruger os
Demo video

Dokumenter.dk – Sådan gør du

Du opnår følgende fordele
 1. Ubegrænset adgang 24/7
 2. Gratis juridisk Hotline
 3. Automatisk integration af virksomhedsdata
 4. Underskriv med NemID og del via email
 5. Gem og rediger i skyen
 6. Download i Word eller PDF
 7. Udarbejdet og ajourført af advokater
 8. Dokumenter på engelsk korrespondentniveau
 9. Kvalitetssikring og procesoptimering
 10. Optimering af ressourcer og driftsøkonomi