Trustpilot

Varsling af lejenedsættelse til markedsleje - erhvervslejelovens § 13

Beskrivelse
Køb dokument
280,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en varsling af en lejenedsættelse til markedslejen i henhold til erhvervslejelovens § 13.

Varslingen skal enten sendes anbefalet eller overbringes. Hvis opsigelsen overbringes, skal udlejer kvittere for modtagelsen.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Vær opmærksom på, at lejer som udgangspunkt ikke kan kræve lejenedsættelse til markedslejen, hvis det i erhvervslejekontrakten er aftalt, at erhvervslejelovens § 13 ikke skal finde anvendelse.

Skrivelsen er udarbejdet af advokat Simon Trolle Markussen, som har speciale i erhvervslejeret.

Her kan du finde en skabelon til beregning og opsætning af fordeling af markedslejen.