Trustpilot

Underleverandøraftale - Sub-supply agreement

Beskrivelse
Køb dokument
300,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Troels Wenzel Østergaard
Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

SelskabsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

tw@dokumenter.dk

Denne skabelon indeholder en standard underleverandøraftale på engelsk.

Der er tale om en samarbejdsaftale mellem to virksomheder, hvor køber eksklusivt forpligter sig til at købe en bestemt type produkter fra en given underleverandør, mens underleverandøren forpligter sig til ikke at levere tilsvarende ydelser til andre - både inden for aftaleperioden og i 2 år efter aftalens ophør.

Underleverandøraftalen indeholder:

1. Omfang
2. Bestilling og udførelse
3. Vederlag m.v.
4. Betalingsbetingelser
5. Kvalitet
6. Garanti
7. Offentlighed
8. Hemmeligholdelse m.v.
9. Ejendomsret
10. Eksklusivitet og bindinger
11. Misligholdelse
12. Ophør
13. Ændringer, tvister og lovvalg

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Underleverandøraftalen er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i kontraktret og selskabsret.