Trustpilot

Udlejers opsigelse af garage, stald eller lignende

Beskrivelse
Køb dokument
220,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en opsigelse af erhvervslejekontrakt, hvis erhvervslejemålet benyttes til garage, stald eller lignende.

Opsigelsen sker i henhold til erhvervslejelovens § 61, stk. 1, nr. 2 med 1 måneds varsel til den første i en måned, medmindre der i erhvervslejekontrakten er aftalt andet.

Opsigelsen skal enten sendes anbefalet eller overbringes. Hvis opsigelsen overbringes, skal lejeren kvittere for modtagelsen. Send også gerne opsigelsen pr. e-mail til lejer.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes

Opsigelsesskrivelsen er udarbejdet af advokat Simon Trolle Markussen, som har speciale i erhvervslejeret.