Trustpilot

Udlejers opsigelse af erhvervslejemål pga. nedrivning

Beskrivelse
Køb dokument
280,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en opsigelse af erhvervslejekontrakt, hvis erhvervslejemålet skal nedrives.

Opsigelsen skal enten sendes anbefalet eller overbringes. Hvis opsigelsen overbringes, skal lejeren kvittere for modtagelsen.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes

Opsigelsesskrivelsen er udarbejdet af advokat Simon Trolle Markussen, som har speciale i erhvervslejeret.