Trustpilot

Testamente - enlig - 70% arv til slægtning og 30% til velgørende organisation

Beskrivelse
Køb dokument
250,00 DKK
Pris med moms

Er man enlig og uden livsarvinger, og ønsker man, at arven efter sig skal tilfalde en fjernere slægtning eller en ubeslægtede tredjemand, vil det ofte betyde, at arvingen vil skulle betale i ca. 36,25 % i bo- og tillægsboafgift.

I dødsboer af en vis størrelse, kan man i disse situationer, med fordel oprette et testamente, hvor man giver en afgiftsfritaget organisation - typisk en velgørende organisation - en arveandel af boet, sædvanligvis 30%. Samtidig skriver man i testamentet, at arven til organisationen er betinget af, at organisationen - ud af den arv organisationen modtager - skal afholde alle bo- og tillægsboafgiften for arvingen.

Er organisationen optaget på Skattestyrelsens godkendte lidte over afgiftsfritagne organisationer, betaler ikke bo- eller tillægsboafgift, og ved at lade organisationen skulle afholde afgifterne for en afgiftsmæssig dyrere arving, giver det arvingen en besparelse. 

Organisationen får en arv, som de måske ikke ville være blevet betænkt. 

Du kan se her, om den organisation du ønsker at til gode se er med på listen.

Denne mulighed kaldes 30%-reglen.

Du kan læse mere om mulighederne ved 30%-reglen her