Trustpilot

Suspensionsaftale

Beskrivelse
Køb dokument
125,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en suspensionsaftale, hvorefter udlejer og lejer aftaler at suspendere (udskyde) fristerne i erhvervslejeloven i forbindelse med opsigelse af et erhvervslejemål.

I henhold til erhvervslejeloven skal lejer gøre en eventuel indsigelse til en opsigelse gældende senest 6 uger efter modtagelsen af opsigelsen. Tilsvarende skal udlejer - hvis udlejer ønsker at fastholde opsigelsen på trods af indsigelsen - indbringe sagen for retten senest 6 uger efter at lejers 6 ugers frist er udløbet, dvs. senest 12 uger efter lejer har modtaget opsigelsen.

Ved denne suspensionsaftale kan parterne, hvis de er enige herom, udskyde disse frister. Dette kan være formålstjenligt, hvis parterne har en fornuftig dialog omkring et forlig, således at man ikke skal "stresse" over erhvervslejelovens frister.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at parternes navne og datoer nemt kan indsættes.

Suspensionsaftalen er udarbejdet af advokat Simon Trolle Markussen, der har speciale i erhvervslejeret.