Trustpilot

Supplerende formuleringer - opsigelse/suspension/fritstilling

Beskrivelse
Køb dokument
100,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder supplerende formuleringer vedrørende opsigelse, suspension og fritstilling af en funktionær.

Formuleringerne kan indføres som passus i de øvrige opsigelsesskrivelser.

Tekster ne er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i ansættelsesret og erhvervsret.