Trustpilot

Regulering af leje i henhold til nettoprisindeks

Beskrivelse
Køb dokument
195,00 DKK
Pris med moms

Nettoprisindekset indekserer forbrugerprisudviklingen i Danmark og opgøres på grundlag af de faktiske forbrugerpriser uden tillæg af skatter og afgifter, herunder moms. Grundlaget for nettoprisindekset er det samme som for forbrugerindekset, men nettoprisindekset er blot ”renset” for skatter, afgifter og eventuelle tilskud.

Nettoprisindekset anvendes ofte i erhvervssammenhænge til regulering af priser og vederlag i erhvervskontrakter, og således også ofte til regulering af lejen i erhvervslejemål.

Nettoprisindekset offentliggøres hver måned og kan ses på Danmarks Statistiks hjemmeside, hvor du også kan læse mere om indekset, herunder beregningsgrundlaget.

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/nettoprisindeks

Hvordan opgøres lejestigningen?

Hvis det er aftalt, at lejen skal reguleres i henhold til nettoprisindekset, er det klart at foretrække, at der indsættes et beregningseksempel direkte i erhvervslejekontrakten. På denne måde kan parterne bedre undgå eventuel fortolkningstvivl om ordlyden og beregningsmetoden.

Som udgangspunkt beregnes en stigning i henhold til nettoprisindekset som den gældende/nuværende leje ganget med det nye indeks og divideret med det gamle indeks. Her er det vigtigt, at det i aftalen klart fremgår hvilket indekstal, der skal tages udgangspunkt i – f.eks. at lejestigningen sker hver den 1. januar med udgangspunkt i indeks for oktober måned.

Et eksempel:

Lejen er kr. 100.000 årligt.

Der er aftalt regulering én gang om året hver den 1. januar med udgangspunkt i indeks for oktober. Regulering er aftalt første gang den 1. januar 2018.

Indeks for oktober 2016 = 100,7

Indeks for oktober 2017 = 102,3

Ny årlig leje fra 1. januar 2018 = 100.000 x 102,3 / 100,7 = 101.588,87 kr.

Skabelonen er udarbejdet af advokat Simon Trolle Markussen, der har speciale i erhvervslejeret.