Trustpilot

Referat - ordinær generalforsamling i et ApS

Beskrivelse
Køb dokument
120,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder referat af en ordinær generalforsamling i et ApS iht. den nye selskabslov.

Dokumentet er nemt at tilpasse til den aktuelle situation, samtidig med at du får alle standardformuleringerne og en professionel opsætning af referatet, herunder f.eks. vedrørende:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning med fremlæggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
4. Eventuel beslutning om decharge for bestyrelsen
5. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab, herunder fastsættelse af eventuel tantieme til bestyrelsen
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejerne.

Referatet er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, der har speciale i selskabsret.