Trustpilot

Overdragelseserklæring - skilsmisse - hus

Beskrivelse
Køb dokument
220,00 DKK
Pris med moms

Dette er et udkast til en overdragelseserklæring ved omskødning af et hus i forbindelse med separation/skilsmisse.

Overdragelseserklæringen (skødet) guider den "berigtigende person" med overdragelsen fra hustruen til manden (eller omvendt), bl.a. med indsætningen af oplysninger om ejendommen og finansieringen.

Skødet leveres i en Word-skabelon, og der er således ikke noget til hinder for, at yderligere aftaler mellem parterne indføres i dokumentet.

Den "berigtigende person" skal sørge for, at ejendommens modtager tilvejebringer den fulde betaling ved deponering på en "skødekonto" i overdragerens bank (eller der stilles uigenkaldelig bankgaranti) inden aftalegrundlaget effektueres.

Med henvisning til det i overdragelseserklæringen aftalte tinglyses "endelig bodeling" digitalt. Husk forinden at uploade en kopi af skilsmissebevillingen til bilagsbanken. Der henvises i øvrigt til tinglysning.dk.

OBS! Den faste tinglysningsafgift staten andrager 1.660 kr.