Trustpilot

Overdragelsesaftale - Transfer agreement - transfer of a business - Assets - no employees - dansk og engelsk

Beskrivelse
Køb dokument
775,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en standard overdragelsesaftale, som regulerer forholdet mellem køber og sælger ved en virksomhedsoverdragelse, hvor der overdrages AKTIVER.

Aftalen regulerer den situation, hvor der IKKE er medarbejdere tilbage i virksomheden (enten fordi der ikke har været nogen, eller fordi de er opsagt/fratrådt på forhånd) samt den situation, hvor man blot sælger en "division" af virksomheden uden medarbejdere.

Overdragelsesaftalen indeholder:

 • 1. Virksomheden og overtagelsen
 • 2. Specifikation af overdragelsens genstand
 • 3. Personale
 • 4. Købesummen
 • 5. Overtagelsen
 • 6. Refusionsopgørelse
 • 7. Sælgers erklæringer m.v.
 • 8. Offentlige godkendelser
 • 9. Konkurrenceklausul
 • 10. Omkostninger m.v.
 • 11. Lovvalg og værneting
 • 12. Underskrifter

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Den udførlige aktieoverdragelsesaftale er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i virksomhedsoverdragelse, selskabsret og erhvervsret.