Trustpilot

Overdragelse af AKTIVER - uden medarbejdere

Beskrivelse
Køb dokument
675,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en standard overdragelsesaftale, som regulerer forholdet mellem køber og sælger ved en virksomhedsoverdragelse, hvor der enten sker køb eller salg af en virksomheds AKTIVER.

Overdragelsesaftalen regulerer den situation, hvor der IKKE er medarbejdere tilbage i virksomheden (enten fordi der ikke har været nogen, eller fordi de er opsagt/fratrådt på forhånd) samt den situation, hvor man blot sælger en "division" af virksomheden uden medarbejdere.

Overdragelsesaftalen indeholder:

 • 1. Virksomheden og overtagelsen
 • 2. Specifikation af overdragelsens genstand
 • 3. Personale
 • 4. Købesummen
 • 5. Overtagelsen
 • 6. Refusionsopgørelse
 • 7. Sælgers erklæringer m.v.
 • 8. Offentlige godkendelser
 • 9. Konkurrenceklausul
 • 10. Omkostninger m.v.
 • 11. Lovvalg og værneting
 • 12. Underskrifter

Overdragelsesaftalen leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Den udførlige overdragelsesaftale er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i virksomhedsoverdragelse samt køb og salg af virksomhed.