Trustpilot

Omdannelse af ApS til A/S

Beskrivelse
Køb dokument
475,00 DKK
Pris med moms

Dette er en skabelon til afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling i et anpartsselskab (ApS), hvor det besluttes at omdanne selskabet til et aktieselskab (A/S).

Da kravet til selskabskapitalen i et A/S er minimum kr. 400.000 til forskel fra et ApS, hvor kravet er kr. 40.000, vedtages omdannelsen på baggrund af en forhøjelse af selskabets kapital ved udstedelse af fondsanparter. Alternativt kan der laves en kapitalforhøjelse ved kontant indskud. Skabelon til dette kan købes her.

Skabelonen leveres i word-format og er nem at redigere og tilpasse til dit aktuelle behov.

Dokumentet indeholder en professionel opsætning af referatet, herunder:

  1. Forslag om forhøjelse af selskabets kapital ved udstedelse af fondsanparter.
  2. Forslag om omdannelse af selskabet fra et anpartsselskab til et aktieselskab.
  3. Vedtagelse af nye vedtægter for selskabet (Vedtægter skal købes separat - kan købes her).
  4. Valg af bestyrelse
  5. Eventuelt og bemyndigelse til en person til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Skabelonen er udarbejdet af advokat Simon Trolle Markussen, der bl.a. har speciale i selskabsret.