Trustpilot

Likvidation - Generalforsamling om at indtræde i likvidation

Beskrivelse
Køb dokument
375,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Simon Trolle Markussen
Simon Trolle Markussen

Advokat

SelskabsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

sm@selskabsadvokaterne.dk

Dette er en generalforsamling, hvor anpartsselskabet beslutter at indtræde i likvidation i henhold til selskabslovens § 217. Dette kræver, at selskabet er solvent og at der samtidig vælges en likvidator for selskabet i henhold til selskabslovens § 218.

Ved registrering og offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system opfordres kapitalselskabets kreditorer til at anmelde deres krav til likvidator senest 3 måneder fra datoen for offentliggørelsen. Likvidator skal samtidig med anmeldelse af beslutningen om likvidation i henhold til § 220, stk. 1, meddele alle selskabets kendte kreditorer beslutningen.

Efter 3 måneders frsitens udløb (og der ikke er anmeldt krav, der fortsat er ubetalte) kan endelig beslutning om likvidation træffes under forudsætning af, at der tillige foreligger likvidationsregnskab og skattekvittance.

Likvidator skal sikre, at anmeldelse af en beslutning om at træde i likvidation er modtaget i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at beslutningen er truffet