Trustpilot

Likvidation - Generalforsamling om at gennemføre endelig likvidation

Beskrivelse
Køb dokument
375,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Simon Trolle Markussen
Simon Trolle Markussen

Advokat

SelskabsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

sm@selskabsadvokaterne.dk

Dette er en generalforsamling, hvor anpartsselskabet beslutter at gennemføre endelig likvidation i henhold til selskabsloven. Dette kræver, at selskabet tidligere har besluttet at indtræde i likvidation i henhold til selskabslovens § 217 og 3 måneders frsitens for anmeldelse af kreditorernes eventuelle krav er udløbet, samt at der tillige foreligger likvidationsregnskab og skattekvittance.

Senest 2 uger efter at det endelige likvidationsregnskab er godkendt af kapitalejerne, skal likvidatorernes anmeldelse heraf være modtaget i Erhvervsstyrelsen. Likvidationsregnskabet skal følge som bilag til denne anmeldelse. Likvidationsregnskabet skal revideres, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning. Erhvervsstyrelsen sletter herefter selskabet.