Trustpilot

Lejers accept af udlejers opsigelse, men krav om erstatning

Beskrivelse
Køb dokument
125,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en accept af udlejers opsigelse af en erhvervslejekontrakt og et samtidigt krav på erstatning i henhold til erhvervslejelovens regler herom.

Indsigelsen skal enten sendes anbefalet eller overbringes. Hvis indsigeslen overbringes, skal udlejeren kvittere for modtagelsen.

OBS Vil man som lejer godkende udlejers opsigelse, men kræve erstatning og godtgørelse efter erhvervslejelovens § 66, skal man meddele udlejeren dette senest 6 uger efter, at opsigelsen er modtaget. Størrelsen og sammensætningen af kravet skal fremgå af meddelelsen

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Indsigelsesskrivelsen er udarbejdet af advokat Simon Trolle Markussen, som har speciale i erhvervslejeret.