Trustpilot

Købsaftale ved afståelse inklusiv virksomhed (ingen medarbejdere)

Beskrivelse
Køb dokument
575,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en købsaftale mellem en nuværende lejer af et erhvervslejemål og en indtrædende lejer, hvor der til lejemålet er tilknyttet en virksomhed (f.eks. en restaurant eller butik), der overdrages sammen med afståelsen af lejemålet.

Både udlejer, indtrædende og udtrædende lejer skal være opmærksomme på, at erhvervslejelovens bestemmelser om afståelse er fravigelige, hvorfor det altid er vigtigt nøje at gennemgå erhvervslejekontrakten og forholdene i øvrigt, inden man indgår aftale om afståelse af et erhvervslejemål.

Hvis lejer har ret til at afstå erhvervslejemålet, kan udlejer kun modsætte sig dette, hvis udlejer har vægtige grunde hertil. Dette kan fx være under hensyn til den indtrædende lejers dårlige økonomi eller manglende branchekendskab.

I forbindelse med afståelsen bør udlejer så tidligt som muligt kontaktes og anmodes om at godkende den indtrædende lejer. Der bør tilliger udarbejdes et tillæg til erhvervslejekontrakten, hvoraf fremgår at den nye lejer indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forhold til erhvervslejekontrakten.

Købssaftalen indeholder:

 1. Virksomheden og overtagelsen
 2. Specifikation af overdragelsens genstand
 3. Lejemålet
 4. Personale
 5. Købesummen
 6. Overtagelsen
 7. Refusionsopgørelse
 8. Sælgers erklæringer m.v.
 9. Offentlige godkendelser
 10. Konkurrenceklausul
 11. Omkostninger m.v.
 12. Lovvalg og værneting
 13. Underskrifter

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Købsaftalen er udarbejdet af advokat Simon Trolle Markussen, som har speciale i erhvervslejeret.