Trustpilot

Testamente

Dokumenterne vedrørende familie- og arveret er udarbejdet af PrivatretsAdvokaterne, herunder advokat Mette Beck Kofoed, der har speciale i arv, testamente, fast ejendom, skilsmisse, ægtepagter og dødsboer.

Hvis du har behov for advokatbistand til oprettelse af testamente - læs mere her.

Læs mere om testamente.

Vælg den skabelon, som passer bedst til din/jeres situation.