Trustpilot

Private

De forskellige skabeloner indeholdende standarddokumenter giver dig mulighed for at vælge den skabelon, som passer bedst til den konkrete situation.

Dokumenterne leveres i Word og kan nemt tilrettes.

Er (eller kommer) du i tvivl om retstilstanden - så søg hjælp fra en advokat.

 Pris med moms 

Arveforskudskontrakt

DKK 250,00Læs mere

Børnetestamente - Ensidigt med fælles forældremyndighed

DKK 250,00Læs mere

Børnetestamente - forældremyndighed alene hos mor eller far

DKK 250,00Læs mere

Børnetestamente - fælles barn - til ægtepar

DKK 250,00Læs mere

Børnetestamente - fællesbarn

DKK 250,00Læs mere

Fremtidsfuldmagt - personlige forhold - til 1 fuldmægtig

DKK 250,00Læs mere

Fremtidsfuldmagt - til 2 fuldmægtige

DKK 250,00Læs mere

Fremtidsfuldmagt - økonomiske forhold - til 1 fuldmægtig

DKK 250,00Læs mere

Fremtidsfuldmagt til én fuldmægtig

DKK 250,00Læs mere

Funktionærs opsigelse til arbejdsgiver

DKK 40,00Læs mere

Gavebrev

DKK 250,00Læs mere

Gældsbrev - imellem ikke-nærtstående

DKK 100,00Læs mere

Gældsbrev - lavt forrentet familielån

DKK 100,00Læs mere

Gældsbrev - lån fra ejer til selskabet - efterstillet

DKK 120,00Læs mere

Gældsbrev - lån fra ejer til selskabet - simpelt

DKK 120,00Læs mere

Gældsbrev - rentefrit familielån

DKK 100,00Læs mere

Indbotestamente for 2 oprettere

DKK 250,00Læs mere

Indbotestamente for én opretter

DKK 250,00Læs mere

Rejsesamtykkeerklæring - 3.mand rejse med børn - fælles forældremyndighed

DKK 220,00Læs mere

Rejsesamtykkeerklæring - rejse med børn - eneforældremyndighed

DKK 220,00Læs mere

Rejsesamtykkeerklæring fra en forældre til den anden forældre

DKK 220,00Læs mere

Slutseddel - bilhandel

DKK 50,00Læs mere

Testamente - enlig - 70% arv til slægtning og 30% til velgørende organisation

DKK 250,00Læs mere

Testamente - enlig uden børn, al arv til den ene forældre

DKK 250,00Læs mere

Testamente for enlig med børn - arv til børn begrænses og testamente til fordel for tredjemand

DKK 250,00Læs mere

Testamente for enlig med børn - arven er børnenes fuldstændige særeje

DKK 250,00Læs mere

Testamente mellem ægtefæller med fællesbørn - ingen særbørn - længstlevende arver mest muligt

DKK 250,00Læs mere

Testamente mellem ægtefæller med fællesbørn - ingen særbørn - længstlevende arver mest muligt - arven er børnenes fuldstændige særeje

DKK 250,00Læs mere

Testamente mellem ægtefæller med fællesbørn og særbørn hos én ægtefælle - særbarn arver mindst muligt

DKK 250,00Læs mere

Ægtepagt - ligedeling af rate- og kapitalpensioner

DKK 400,00Læs mere

Ægtepagt - rent fuldstændigt særeje

DKK 400,00Læs mere

Ægtepagt med kombinationssæreje

DKK 400,00Læs mere

Ægtepagt til virksomhedsejere

DKK 400,00Læs mere