Trustpilot

Erhvervslejemål

Nedenfor ses en række standardkontrakter og skrivelser til regulering af erhvervslejemål mellem udlejer og lejer. De forskellige standarddokumenter giver dig mulighed for at vælge den skabelon, som passer bedst til den konkrete situation.

 Pris med moms 

Afståelse - anmodning om godkendelse af ny lejer

DKK 125,00Læs mere

Allonge om afståelse af erhvervslejemål

DKK 175,00Læs mere

Allonge om selvskyldnerkaution i erhvervslejemål

DKK 150,00Læs mere

Beregning og opsætning af fordelingen af markedslejen

DKK 95,00Læs mere

Den Gode Erhvervslejekontrakt - E-bog

DKK 150,00Læs mere

Erhvervsleje - Abonnement

DKK 1.250,00Læs mere

Erhvervslejekontrakt - erhvervsbeskyttet

DKK 375,00Læs mere

Erhvervslejekontrakt - ikke erhvervsbeskyttet

DKK 375,00Læs mere

Erhvervslejekontrakt - ikke-erhvervsbeskyttet lejemål / Business lease agreement - non-business protected premises - dansk og engelsk

DKK 475,00Læs mere

Erhvervslejekontrakt / Business lease agreement - business protected premises

DKK 475,00Læs mere

Erhvervslejekontrakt / Business lease agreement - non-business protected premises

DKK 475,00Læs mere

Forbrugsregnskab

DKK 195,00Læs mere

Forpagtningsaftale

DKK 475,00Læs mere

Fraflytningsaftale

DKK 375,00Læs mere

Købsaftale ved afståelse inklusiv virksomhed (ingen medarbejdere)

DKK 575,00Læs mere

Købsaftale ved afståelse uden virksomhed

DKK 475,00Læs mere

Lejers accept af udlejers opsigelse, men krav om erstatning

DKK 125,00Læs mere

Lejers indsigelse til udlejers opsigelse

DKK 125,00Læs mere

Lejers indsigelse til vilkårsændringer efter erhvervslejelovens § 14

DKK 200,00Læs mere

Lejers opsigelse af erhvervslejemål

DKK 95,00Læs mere

Påkrav om manglende betaling af leje

DKK 125,00Læs mere

Suspensionsaftale

DKK 125,00Læs mere

Tjekliste til erhvervslejeloven på engelsk

DKK 175,00Læs mere

Udlejers ophævelse af erhvervslejemål

DKK 280,00Læs mere

Udlejers opsigelse af erhvervslejemål pga. nedrivning

DKK 280,00Læs mere

Udlejers opsigelse af erhvervslejemål pga. selv benytte

DKK 280,00Læs mere

Udlejers opsigelse af garage, stald eller lignende

DKK 220,00Læs mere

Udsættelsesbegæring - erhvervslejemål

DKK 325,00Læs mere

Varsling af lejeforhøjelse pga. stigning i skatter og afgifter

DKK 280,00Læs mere

Varsling af lejeforhøjelse til markedsleje - erhvervslejelovens § 13

DKK 280,00Læs mere

Varsling af lejenedsættelse til markedsleje - erhvervslejelovens § 13

DKK 280,00Læs mere

Varsling af vilkårsændringer efter erhvervslejelovens § 14

DKK 280,00Læs mere