Ansatte

Nedenfor ses en række standardkontrakter til regulering af ansættelsesforholdet mellem virksomheden og dens medarbejdere. De forskellige standarddokumenter giver dig mulighed for at vælge den skabelon, som passer bedst til den konkrete situation.

 Pris med moms 

Ansættelseskontrakt - funktionær (uden konkurrence-/kundeklausul)

DKK 195,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - funktionær med konkurrence-/kundeklausul

DKK 375,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - provisionsaflønnet sælger

DKK 375,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - rengøring

DKK 195,00Læs mere

Bortvisning af funktionær

DKK 150,00Læs mere

Brev - Lønregulering

DKK 75,00Læs mere

Brev til medarbejder om friattest (lægeerklæring)

DKK 125,00Læs mere

Direktørkontrakt - ApS - ejer selv

DKK 375,00Læs mere

Direktørkontrakt - direktør som anmeldes til Erhvervsstyrelsen

DKK 475,00Læs mere

Direktørkontrakt - i ApS uden bestyrelse - ejer selv / Service Agreement - in an ApS without Board of Directors - owns, himself

DKK 500,00Læs mere

Direktørkontrakt - i ApS uden bestyrelse - ejer selv / Service Agreement - in an ApS without Board of Directors - owns, himself - dansk og engelsk

DKK 500,00Læs mere

Filialfuldmagt - Power of Attorney - branch in Denmark

DKK 120,00Læs mere

Firmabil - aftale

DKK 175,00Læs mere

Fratrædelsesaftale

DKK 475,00Læs mere

Funktionærs opsigelse til arbejdsgiver

DKK 40,00Læs mere

HR-Abonnement

DKK 1.250,00Læs mere

Kunde- og konkurrenceklausul

DKK 235,00Læs mere

Medarbejder på barsel - far

DKK 375,00Læs mere

Medarbejder på barsel - mor

DKK 375,00Læs mere

Opsigelse af faglært/ufaglært

DKK 150,00Læs mere

Opsigelse af funktionær

DKK 175,00Læs mere

Personalehåndbog

DKK 375,00Læs mere

Project Employment

DKK 475,00Læs mere

Projektansættelse

DKK 375,00Læs mere

Projektansættelse / Project Employment - dansk og engelsk

DKK 475,00Læs mere

Rygepolitik

DKK 125,00Læs mere

Supplerende formuleringer - opsigelse/suspension/fritstilling

DKK 100,00Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakt

DKK 120,00Læs mere

Tillægsbestemmelse - ejerskab til immaterielle aktiver

DKK 80,00Læs mere

Vestingklausul

DKK 150,00Læs mere