Trustpilot

Hemmeligholdelsesaftale - Virksomhedsoverdragelse

Beskrivelse
Køb dokument
425,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en standard hemmeligholdelsesaftale, som kan indgås, før der indledes forhandlinger mellem en køber og sælger vedrørende sælgers virksomhed.

Aftalen skal sikre, at parterne frit kan forhandle med hinanden, uden at de udvekslede informationer efterfølgende kan misbruges eller bliver tilgængelige for tredjemand.

Hemmeligholdelsesaftalen indeholder:

  • 1. Formål
  • 2. Fortroligt materiale og information
  • 3. Modtagerens hemmeligholdelse
  • 4. Indehaverens hemmeligholdelse
  • 5. Returnering af information
  • 6. Misligholdelse, lovvalg og værneting

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Den udførlige skabelon til en hemmeligholdelsesaftale er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i erhvervsret.