Trustpilot

Handlingsplan mod krænkende handlinger, herunder seksuel chikane og mobning

Beskrivelse
Køb dokument
350,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup
Tina Raben Skaarup

Advokat

SelskabsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

trs@selskabsadvokaterne.dk

Denne skabelon kan du anvende til at sætte fokus på et sundt og chikanefrit arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Skabelonen er udarbejdet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets anbefalinger. Du kan fx indarbejde handlingsplanen i din personalehåndbog.

Det er vigtigt, at du sikrer dine medarbejdere en absolut og ufravigelig nultolerance på din arbejdsplads over for enhver form for chikane og mobning, og det gælder, uanset om chikanen er udtryk for seksuel chikane eller om der er tale om chikane i relation til en medarbejders race, hudfarve, religion, politiske anskuelse, alder, handicap, nationale, sociale eller etniske oprindelse eller andre former for chikane eller mobning, der kan risikere at skade arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. Arbejdstilsynet anbefaler, at det blandt andet skal fremgå af handlingsplanen for din virksomhed, hvor dine medarbejdere skal gøre, hvis de har oplevet en krænkelser, ligesom handlingsplanen skal indeholde klare retningslinjer for sanktioner overfor uacceptabel adfærd.

Ud over seksuel chikane kan krænkelser fx også være en nedvurdering af en person på grund af alder eller køn, udnyttelse i jobbet, ligesom fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på at samtale og ubehagelige drillerier også kan udgøre krænkelser. Ved vurderingen af, om der har fundet en krænkelse sted, er det afgørende at tage udgangspunkt i den krænkede persons oplevelse af den oplevelser, som den pågældende udsættes for. 

Forbuddet mod krænkelser omfatter dels groft krænkende handlinger eller adfærd og dels mindre grove handlinger, som har stået på over en periode og med en vis hyppighed, og det gælder uanset om det har været hensigten med adfærden eller handlingerne, at effekten skal have en krænkende konsekvens. 

Anbefalingen fra Arbejdstilsynet kan du se her. Og den vejledning, som Arbejdstilsynet har udarbejdet om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane finder du her.