Trustpilot

GDPR – Persondatapolitik til jobansøgere

Beskrivelse
Køb dokument
195,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup
Tina Raben Skaarup

Advokat

www.selskabsadvokaterne.dk

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

trs@selskabsadvokaterne.dk

I praksis er det ikke muligt at ansætte nye medarbejdere uden at registrere og behandle persondata om jobansøgerne. Derfor er alle arbejdsgiver, der søger efter nye medarbejdere, dataansvarlige og dermed omfattet af persondataforordningen og databeskyttelseslovens regler.

Brug denne skabelon til at komme i mål med den persondatapolitik, du skal have på plads, når du søger nye medarbejdere.

Når du modtager ansøgninger fra kandidater til den ledige stilling, skal du i den forbindelse som minimum oplyse ansøgerne om:

hvornår ansøgere, som ikke får tilbudt stillingen, senest kan forvente, at I sørger for at slette deres ansøgning og CV,

at ansøgning og CV fra den ansøger, som bliver ansat i stillingen, vil blive gemt i den pågældendes personalefil på din virksomhed,

hvem der får adgang til at se ansøgningerne mv., og hvordan oplysningerne fra ansøgerne vil blive behandlet fortroligt,

hvilke kategorier af personoplysninger, I behandler i rekrutteringsprocessen,

hvilket retsgrundlag, der danner baggrund for jeres behandling af personoplysningerne,

hvilke modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne vil I dele oplysningerne med (fx dine rådgivere),

oplysning om, hvor dine personoplysninger om ansøgeren stammer fra,

hvordan bliver personoplysningerne om ansøgere opbevaret,

ansøgernes ret til at få indsigt i de oplysninger, der bliver registreret om den pågældende og ret til at få urigtige oplysninger slettet.

Ansøgerne har også krav på at få oplyst, at hvis de er utilfredse med virksomhedens behandling af personoplysningerne, kan de klage til Datatilsynet.

Du kan med fordel give ansøgerne oplysningerne nævnt ovenfor ved at sende persondatapolitikken til dem, samtidig med, at du bekræfter modtagelsen af deres jobansøgning.