Trustpilot

Gældsbrev - imellem ikke-nærtstående

Beskrivelse
Køb dokument
100,00 DKK
Pris med moms

Denne word skabelon indeholder et gældsbrev imellem ikke nærtstående. Gældsbrevet kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.