Trustpilot

Frivillig aftale om lønnedsættelse

Beskrivelse
Køb dokument
200,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon kan du anvende, hvis du skal indgå en aftale med en eller flere af dine ansatte om nedsættelse af den aftalte løn.

Skabelonen kan anvende uanset, om lønnedsættelsen sker:

- som en permanent eller midlertidig løsning,

- i kombination med en aftale om nedsat arbejdstid,

- sammen med en aftale om en bonusordning/en overskudsdeling,

- i forbindelse med, at du enten permanent eller for en midlertidig periode giver medarbejderen ret til et længere opsigelsesvarsel fra virksomhedens side.

COVID-19 har desværre medført og medfører fortsat, at mange virksomheder må overveje at skille sig af med erfarne og kompetente medarbejdere.

En mulighed for at undgå at skulle sige farvel til dygtige medarbejdere kan være, at du undersøger, om det er muligt at indgå aftale med en eller flere medarbejdere om nedsættelse af løn. Er en dine ansatte indstillet på at indgå aftale om lønnedsættelse, kan aftalen træde i kraft med det samme, hvis der også kan opnås enighed herom. Det gælder også selvom, om medarbejderen er omfattet af funktionærloven.

Er din ansættelsesaftale med medarbejderen omfattet af en overenskomst, skal du være opmærksom på, at aflønningen af medarbejderen ikke må bringes under det lønniveau, som er fastsat i overenskomsten.