Trustpilot

Ejeraftale mellem 2 ejere af et IVS

Beskrivelse
Køb dokument
475,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Troels Wenzel Østergaard
Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

SelskabsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

tw@dokumenter.dk

Dette er en skabelon til en ejeraftale (anpartshaveroverenskomst).

Denne ejeraftale regulerer forholdet mellem 2 ejere af et IVS (iværksætterselskab).

Følgende forhold er beskrevet i ejeraftalen:

1. Formål og omfang
2. Ejerforhold
3. Kapitalgrundlag
4. Ledelse
5. Revisor
6. Udbytte
7. Overgang af kapitalandele i selskabet - generelle regler
8. Opsigelse af ansættelsesaftale m.v.
9. Forkøbsret
10. Udløsning af køberet og modkøbsret
11. Medsalgspligt og -ret
12. Likvidation
13. Fordeling af sager/opgaver
14. Konkurrerende virksomhed under ejerskab
15. Konkurrerende virksomhed efter ejerskabets ophør
16. Udvidelse af medejerkredsen
17. Forsikringer
18. Skilsmissesæreje
19. Misligholdelse
20. Ændring i ejeraftalen
21. Tvister

I ejeraftalen er der tillige indsat alternativer til de enkelte situationer - så dokumentet lettere kan tilpasses jeres ønsker og behov.

Ejeraftalen er udarbejdet i en Word-skabelon med automatisk afsnitsnummerering og krydshenvisninger, hvilket letter redigeringen.

Den udførlige ejeraftale er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i tvister mellem ejere, udarbejdelse og fortolkning af ejeraftaler samt i selskabsret og erhvervsret.