Trustpilot

Direktørkontrakt - i ApS uden bestyrelse - ejer selv / Service Agreement - in an ApS without Board of Directors - owns, himself

Beskrivelse
Køb dokument
500,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en "smal" direktørkontrakt, som regulerer forholdet mellem et selskab (ApS uden bestyrelse) og dets direktør, der tillige selv er ejer af selskabet.

I henhold til lovgivningen skal der også i sådanne tilfælde foreligge en direktørkontrakt, men skabelonen tager hensyn til, at ejeren normalt ikke ønsker at være underlagt vidtgående forpligtelser over for selskabet - herunder f.eks. i tilfælde af selskabets eventuelle konkurs.

Direktøren anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Direktørkontrakten indeholder:

  • 1. Ikrafttræden
  • 2. Ansvar
  • 3. Hverv under ansættelsen
  • 4. Tavshedspligt
  • 5. Vederlag
  • 6. Personalegode m.v.
  • 7. Ferie
  • 8. Ophør og opsigelse
  • 9. Misligholdelse

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Den udførlige direktørkontrakt er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som er specialist i udarbejdelse og indgåelse af direktørkontrakter, ansættelse og opsigelse af direktører samt i øvrigt regulering af direktørers ansættelsesforhold.