• Brev til medarbejder om friattest (lægeerklæring)
  • »
  • Dokumenter
  • Placering:

Brev til medarbejder om friattest (lægeerklæring)

Beskrivelse
Køb dokument
125,00 DKK
Pris med moms

Hvis en arbejdsgiver har brug for en lægefaglig dokumentation for, at en medarbejders fravær skyldes sygdom, kan arbejdsgiveren anmode medarbejderen om en "friattest" (tidligere kaldet en lægeerklæring).

Denne skabelon indeholder et eksempel på et brev fra arbejdsgiver til en medarbejder, der efter 2 ugers sygdom anmodes om fremsendelse af friattest (lægeerklæring).

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Anmodningen er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i ansættelsesret og erhvervsret.

En arbejdsgiver kan alternativt forlange en "mulighedserklæring" udarbejdet ved såvel kortvarigt, gentaget som langvarigt sygefravær.

Har du behov for vejledning i forbindelse med friattester og mulighedserklæringer, anbefaler vi at du kontakter en advokat.

Du kan læse mere om friattester og mulighedserklæringer på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside: http://www.ams.dk/Reformer-og-indsatser/Indsatser/Sygedagpengeopfolgning.aspx