Trustpilot

Børnetestamente - fællesbarn

Beskrivelse
Køb dokument
250,00 DKK
Pris med moms

Et børnetestamente er en tilkendegivelse om, hvem I finder værdig til forældremyndigheden over barnet i tilfælde af jeres død. Skulle det ske, at begge forældre omkommer ved den samme ulykke, er det vigtigt at have tænkt over, hvem I ønsker, barnet skal vokse op hos.

I kan frit pege på den eller de personer, I finder bedst egnet til at tage sig af barnets videre opdragelse. Familieretshuset vil lægge stor vægt på et børnetestamente, når beslutningen om ny værge skal træffes.

Det afgørende er dels at sikre, at myndighederne får tilkendegivelsen, hvis I dør, dels at sikre, at tilkendegivelsen er udformet på en sådan måde, at der ikke er tvivl om den. Det kan f.eks. gøres efter reglerne om vidnetestamente eller efter reglerne om notartestamenter.

I vælger selv, om børnetestamentet blot underskrives af jer, eller om det skal oprettes hos en notar. Men et notar-testamente medfører, at myndighederne altid vil finde frem til testamentet. Endvidere kan myndighederne ikke rejse tvivl om børnetestamentets gyldighed.

I dette testamente peger I i fællesskab på, hvem I ønsker skal have forældremyndigheden til jeres fælles barn.