• Ansættelseskontrakt - funktionær med konkurrence-/kundeklausul
 • »
 • Dokumenter
 • Placering:

Ansættelseskontrakt - funktionær med konkurrence-/kundeklausul

Beskrivelse
Køb dokument
375,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en standard ansættelseskontrakt (ansættelsesaftale), som regulerer vilkårene mellem en arbejdsgiver og en funktionær.

Funktionæren pålægges, som udgangspunkt, en konkurrenceklausul, en kundeklausul eller en kombineret klausul (det vil sige både en konkurrence- og en kundeklausul). Såfremt man ikke ønsker, at funktionæren skal være underlagt en af ovenstående erhvervsbegrænsende klausuler, kan disse blot slettes fra ansættelseskontrakten.

Ansættelseskontrakten indeholder:

 1. Tiltrædelsestidspunkt og arbejdssted
 2. Stillingsbetegnelse og arbejdstid m.v.
 3. Bierhverv og formueanbringelse
 4. Tavshedspligt
 5. Løn
 6. Personalegoder og udlæg m.v.
 7. Ferie
 8. Opsigelse
 9. Sygdom
 10. Kundeklausul (6 eller 12 måneder)
 11. Konkurrenceklausul (6 eller 12 måneder)
 12. Kombineret ansættelsesklausul

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Den udførlige ansættelseskontrakt er udarbejdet af Michella Friis Grome, som har speciale i ansættelsesret og ansættelseskontrakter.

Vigtig information i forhold til konkurrence- og kundeklausuler

Førend man gyldigt kan pålægge en arbejdstager en kundeklausul, en konkurrenceklausul eller en kombineret klausul, skal visse gyldighedsbetingelser være opfyldt.

For at arbejdstageren gyldigt kan underlægges en konkurrenceklausul kræves det f.eks., at arbejdstageren indtager en helt særlig betroet stilling, og det skal endvidere angives skriftligt, hvilke forhold i arbejdstagerens arbejde, som gør det påkrævet, at arbejdstageren pålægges konkurrenceklausulen.

Du kan læse mere om gyldighedsbetingelserne her

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt gyldighedsbetingelserne for at anvende konkurrence- eller kundeklausulen er opfyldt, er det en god ide at kontakte en specialist i ansættelsesret.

Du er altid velkommen til at kontakte Michella Friis Grome på telefonnummer 45 23 00 10 for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.