Trustpilot

Ansættelseskontrakt - funktionær (uden konkurrence-/kundeklausul)

Beskrivelse
Køb dokument
195,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en standard ansættelseskontrakt (ansættelsesaftale), som regulerer vilkårene mellem en arbejdsgiver og en funktionær i et selskab.

Ansættelseskontrakten indeholder:

 • 1.  Tiltrædelsestidspunkt og arbejdssted
  2.  Stillingsbetegnelse og arbejdstid, m.v.
  3.  Bierhverv og formueanbringelse
  4.  Tavshedspligt
  5.  Løn
  6.  Personalegoder, omkostninger og udlæg
  7.  Ferie
  8.  Opsigelse
  9.  Sygdom
  10. Graviditet og barsel
  11. Børns sygdom
  12. Børns sygdom
  13. IT-politik, herunder anvendelse af internet og e-mail
  14. Knowhow, ophavsret og opfindelser
  15. Ejerskab til immaterielle rettigheder
  16. Opfindelser
  17. Øvrige forhold
  18. Behandling af personoplysninger
  19. Bilag
  20. Underskrifter

Funktionæren er ikke pålagt konkurrence- og kundeklausul. Køb ansættelseskontrakt med kunde- og konkurrenceklausul (ansættelsesklausuler) her.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.