Trustpilot

Ansættelseskontrakt - funktionær (uden konkurrence-/kundeklausul)

Beskrivelse
Køb dokument
195,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en standard ansættelseskontrakt (ansættelsesaftale), som regulerer vilkårene mellem en arbejdsgiver og en funktionær i et selskab.

Ansættelseskontrakten indeholder:

  • § 1 Tiltrædelsestidspunkt og arbejdssted
  • § 2 Stillingsbetegnelse og arbejdstid m.v.
  • § 3 Bierhverv og formueanbringelse
  • § 4 Tavshedspligt
  • § 5 Løn
  • § 6 Personalegoder og udlæg m.v.
  • § 7 Ferie
  • § 8 Opsigelse
  • § 9 Sygdom

Funktionæren er ikke pålagt konkurrence- og kundeklausul. Køb ansættelseskontrakt med kunde- og konkurrenceklausul (ansættelsesklausuler) her.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Den udførlige ansættelseskontrakt er udarbejdet af Michella Friis Grome, som har speciale i ansættelsesret og ansættelseskontrakter.