Trustpilot

Aftale om afholdelse af ferie på forskud

Beskrivelse
Køb dokument
195,00 DKK
Pris med moms

Det følger af ferielovens § 7, at det er muligt at indgå en aftale arbejdsgiver og medarbejder imellem om, at medarbejderen kan holde ferie på forskud. Dette kræver dog din accept som arbejdsgiver, og samtidig er det en betingelse, at medarbejderen kan nå at optjene den ferie indenfor ferieåret, som medarbejderen ønsker at holde på forskud.

Denne skabelon kan du anvende som arbejdsgiver, hvis du ønsker at indgå en sådan aftale med en af dine medarbejdere. Så er der klarhed over betingelserne for, at medarbejderen kan holde ferien, og samtidig er det præciseret overfor medarbejderen, at hvis ansættelsesforholdet ophører, inden medarbejderen har optjent den ferie, som er afholdt på forskud, er du berettiget til at modregne værdien af den afholdte og ikkeudlignede ferie i Arbejdstagers udestående krav på løn, ferie- og feriefridagsbetaling.