Trustpilot

Afståelse - anmodning om godkendelse af ny lejer

Beskrivelse
Køb dokument
125,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en skrivelse fra lejer af et erhvervslejemål til udlejer i det tilfælde at lejer ønsker at afstå sit erhvervslejemål og har fundet en ny lejer, der ønsker at indtræde i erhvervslejemålet.

Både udlejer, indtrædende og udtrædende lejer skal være opmærksomme på, at erhvervslejelovens bestemmelser om afståelse er fravigelige, hvorfor det altid er vigtigt nøje at gennemgå erhvervslejekontrakten og forholdene i øvrigt, inden man indgår aftale om afståelse af et erhvervslejemål.

Hvis lejer har ret til at afstå erhvervslejemålet, kan udlejer kun modsætte sig dette, hvis udlejer har vægtige grunde hertil. Dette kan fx være under hensyn til den indtrædende lejers dårlige økonomi eller manglende branchekendskab.

Det anbefales, at der i forbindelse med afståelsen udarbejdes en afståelsesaftale/købsaftale mellem den udtrædende lejer/sælger og den indtrædende lejer/køber samt et tillæg til erhvervslejekontrakten, hvoraf fremgår at den nye lejer indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forhold til erhvervslejekontrakten.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Allongen er udarbejdet af advokat Simon Trolle Markussen, som har speciale i erhvervslejeret.