Trustpilot
  • Medarbejder på barsel
  • »
  • Artikler
  • Placering:

Medarbejder på barsel

Hvordan sikres det at en medarbejders meddelelse om graviditet og en fremtidig barsel bliver en god oplevelse for såvel medarbejder som arbejdsgiver?

En af dine ansatte er lige trådt ind på dit kontor og har spurgt om du har 5 minutter, hvilket du har svaret ja til. Du venter spændt på, hvad der nu til at ske og så falder ordene; "Jeg vil bare fortælle dig at jeg er i den lykkelige situation at jeg er gravid" Bum!!

Hvad svarer du som arbejdsgiver til det? Og frem for alt, hvad er det for et ansigtsudtryk din medarbejder kan aflæse i dig? Svarene kommer jeg tilbage til men lad os først dykke ned i, hvordan jeg kommer frem til svaret.

Som hovedregel giver meddelelsen om en ansats graviditet og foranstående barsel frit løb for rigtig mange tanker, der har betydning for dig som arbejdsgiver og for virksomhedens drift. For hvor lang tid kan en ansat nu være på orlov? Vil medarbejderen benytte sig af sin graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov? Hvad gør jeg med de arbejdsopgaver som den ansatte ikke kan varetage under barslen? Hvad skal der ydes i løn under barslen og hvad nu hvis den ansatte bliver graviditetsbetinget syg? Hvordan og hvor meget kan virksomheden modtage i refusion fra Udbetaling Danmark og kan virksomheden modtage mere i refusion fra en barselsudligningsordning?

Tankerne er mange og du har ganske sikkert gjort dig flere tanker end de eksempler jeg har oplistet ovenfor. Mit gæt er, at hvis du har tænkt på blot en brøkdel af ovenstående eller af lignende karakter, vil dette kunne ses i dit ansigtsudtryk og dermed være den første reaktion din medarbejder bliver mødt af.

Det er på ingen måde besynderligt, at du som arbejdsgiver har disse tanker. Tankerækken skyldes ganske givet, at du som arbejdsgiver ønsker overblik over situationen, herunder i forhold til det tidsmæssige og økonomiske aspekt.

Det at have barslende medarbejdere er ikke hverdagskost, hvilket kommer til udtryk ved at håndteringen ikke bliver indarbejdet på en sådan måde, at det bliver rutine ligesom at kunne cykle. Derfor er barselsmapperne Medarbejder på barsel - mor og Medarbejder på barsel - far skabt for at kunne give dig som arbejdsgiver et overblik og en fastlagt procedure, så du er sikker på, at processen håndteres efter 'best practice'.

Med barselsmapperne får du en handlingsplan som trin for trin guider dig gennem de forhold du skal være opmærksom på fra graviditetens meddelelse og indtil medarbejderen starte på arbejde igen. Samtidig får du oplysninger om, hvornår og hvordan du skal anmelde barslen og ansøge om refusion af løn under barsel. For at du kan bevare det store oveblik er der en tjekliste så du nemt og overskueligt kan følge med i, hvor langt du er i processen. Sidst men ikke mindst finder du i barselsmappen en række standardbreve til medarbejderen, hvis hensigt er at give og modtage de for både virksomheden som den ansatte nødvendige oplysninger så forløbet bliver så optimalt som muligt for alle.

Og så tilbage til svarene. Du smiler og føler dig ganske veltilpas idet du ved, at hos os er der styr på den del af processen, hvorefter du svarer "Tillykke, hvor er jeg glad på dine vegne. Jeg kan forestille mig at du sikkert har mange bekymringer omkring planlægningen og ikke mindst økonomien. Derfor sender jeg dig snarest mulig lidt information til dig så du i ro og fred kan se nærmere på den del." Bum!! En god oplevelse for alle.

Medarbejder på barsel - mor

Medarbejder på barsel - far

Udarbejdet af
Dokumenter ApS

Dokumenter ApS