• Lejekontrakt for beboelse - Typeformular A, 8. udgave
 • »
 • Dokumenter
 • Placering:

Lejekontrakt for beboelse - Typeformular A, 8. udgave

Beskrivelse
Køb dokument
50,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Dokumenter ApS

Dokumenter ApS

Privat udlejning til beboelse
En lejeaftale og andre aftaler om det lejede skal laves skriftligt, når en af parterne ønsker det.

Lejelovens vilkår gælder for lejemålet, når parterne ikke har aftalt andet. Lejeloven indeholder dog en række bestemmelser, hvor der ikke er aftalefrihed.

En lejekontrakt fastsætter nogle af de rettigheder og pligter, udlejer og lejer har, herunder lejens størrelse og krav til boligens stand ved indflytning.

Ved udlejning af privat udlejningsbyggeri kan nedenstående lejeaftale benyttes. Lejeaftalen er en standard aftale (Typeformular A, 8. udgave), der er autoriseret af By- og Boligministeriet.

Dokumentet bruges i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål og værelser i private udlejningsejendomme. Blanketten bruges også ved fremleje af almene beboelseslejligheder.

Depositum og forudbetalt leje

Når man underskriver en lejeaftale, kræver udlejeren normalt, at lejeren betaler et depositum og/eller nogle måneders husleje forud.

De to beløb har forskelligt formål:

 • Et depositum står som sikkerhed for de udgifter, der måtte være, når lejeren flytter fra lejligheden (ikke-betalt leje, varme, istandsættelsesudgifter o.l.).
 • Forudbetalt leje er beregnet på at kunne "bos op" i perioden, fra et lejemål er sagt op, indtil lejeren flytter fra det.

  Udlejer kan kræve et depositum, der svarer til højst tre måneders husleje, når det drejer sig om leje af beboelseslejligheder og enkeltværelser.

  Udlejer kan ved lejemålets indgåelse desuden kræve lejen forudbetalt for et tidsrum op til tre måneder.

  Leje betales normalt for en måned ad gangen, lejer og udlejer kan aftale, at lejen betales for tre måneder ad gangen.

  Opsiger udlejer lejeren, kan lejeren "bo forudbetalt leje og forfalden leje op". Depositum kan normalt ikke "bos op" på grund af formålet med depositummet.

  Gennemføres lejeforhøjelse, kan depositum og forudbetalt leje kræves reguleret. Det kan dog følge af lejeaftalen, at depositum og forudbetalt leje ikke kan kræves reguleret.

  Udlejer tilbagebetaler det indbetalte depositum, når lejeaftalen ophører. Udlejer kan dog foretage modregning i et indbetalt depositum for lejerens forpligtelser overfor udlejeren, herunder for de forpligtelser lejeren måtte have ifølge lejeaftalen i forhold til udlejer. Udlejer skal derfor tilbagebetale resten af det indbetalte depositum, når disse forpligtelser er gjort op.

  Depositum, forudbetalt leje og forfalden leje forrentes ikke. Det vil sige, at lejeren højst har krav på at få det samme beløb retur fra udlejeren, som den pågældende har indbetalt.

Udtalelser fra kunder

Vi har brugt Selskabsadvokaterne gennem mange år og været rigtig glade for deres service. Rådgivningen ydes af advokater med udgangspunkt i vores behov for et fagligt højt niveau.

Mette Tofte-Jeppesen
Læs flere udtalelser