Ved indgåelse af ægteskab opstår formuefællesskab - fælleseje.

Der er formuefællesskab i ægteskabet, medmindre ægtefællerne aftaler noget andet.

Ægtefæller/kommende ægtefæller kan regulere deres formueforhold ved indgåelse af en ægtepagt.

Ægtefæller/kommende ægtefæller kan fx bestemme, at der skal være fuldstændigt særeje i ægteskabet. Men kan kan også bestemme, at et bestemt aktiv skal tilhøre den ene ægtefælle som dennes fuldstændige særeje, og at alt, hvad ægtefællerne i øvrigt ejer, skal være fælleseje.

Man skal være opmærksom på, at der skal oprettes en ægtepagt, hvis man ønsker at dele rate- og kapitalpensioner ved separation/skilsmisse.

Konsekvenserne af den formueordning, som ægtefællerne har valgt, viser sig i særlig grad, når fællesboet skal deles ved separation, skilsmisse og død.

 

En ægtepagt er først gyldig, når ægtepagten er tinglyst i Den Digitale Personbog, som føres ved Tinglysningsretten i Hobro.

Tinglysningsafgiften er på 1.660 kr.

Udarbejdet af
Dokumenter ApS

Dokumenter ApS